Zapraszamy do obejrzenia fotografii wnętrza nowego budynku. 

Link do fotek.

ANGIELSKI ! CODZIENNIE, DOSTOSOWANY DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

Koniczynka  - zadaniem Przedszkola jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi osobowości, nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych, stwarzanie sytuacji do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Jesteśmy po to aby:
- zapewnić dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku,
- zapewnić dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,
- tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami (małe grupy do 15 dzieci)
- kierować się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
- zaszczepić u dzieci radość ze spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
- ukazać dzieciom wartość zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie, wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, ukształtować odpowiednie postawy i nawyki.
    

URODZINY W KONICZYNCE!

Czytaj więcejANGIELSKI!! CODZIENNIE, DOSTOSOWANY DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ŻŁOBEK

PRZEDSZKOLE

Czytaj więcejGodziny otwarcia

pon.-pt. :

06:30  - 16:30 

Opieka na godziny